stachula

Gerhard Stachulla, mistrz techniki dentystycznej, Mühlhausen / Augsburg, Niemcy 

 

 PL

Trójwymiarowa diagnostyka TK za pomocą med3D jako podstawa optymalnej współpracy interdyscyplinarnej


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Precyzyjny, przedoperacyjny plan jest warunkiem funkcjonalnego, estetycznego i długoczasowego sukcesu rehabilitacji implantologicznej. Pacjent na zakończenie leczenia oczekuje zadawalającego efektu. W implantoprotetyce wynik ten można poddawać korekcie, odtwarzać, a przede wszystkim można go zaplanować. W tym wypadku wspólnym kluczem do sukcesu jest estetyka. Jednak często zespół prowadzący leczenie musi podjąć kompromis zarówno funkcjonalny jak i estetyczny ze względu na pozycje implantów nieodpowiadające w pełni wymaganiom protetycznym.


GB

3-dimensional CT diagnostics with med3d as a basis for optimal interdisciplinary cooperation


key words:

 


summary: