IMG 1380

Anna Spyrka, redaktor naczelna

Mariusz Duda, redaktor naukowy 

 

 PL

Wstęp


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy po raz piaty do lektury Sztuki Implantologii. Mamy nadzieję, że prezentowana tematyka znajdzie Państwa uznanie.
W obecnym wydaniu staramy się przedstawić kompleksowe spojrzenie na współczesną implantologię stomatologiczną. W kilku artykułach proponujemy zapoznanie się z problemem planowania w implantologii, które jest kluczowe zarówno w odniesieniu do przyszłej pracy implantoprotetycznej jak i do techniki zabiegu chirurgicznego. Dzisiaj trudno jest bowiem mówić o sukcesie w implantologii, jeśli nasze działanie nie zostało kompleksowo przemyślane i zaplanowane jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Maja więc Państwo okazję spojrzeć na powyższy problem w kilu aspektach – nawigacji implantologicznej w różnych systemach (Stachulla, Bollack).

Obciążenie natychmiastowe (Ledermann, Kistler, Gherke) jest wciąż tematem aktualnym na wielu konferencjach i sesjach. Tymczasem temat nie jest nowy, jak możemy przekonać się z lektury artykułów wspomnianych autorów, doświadczenia w obciążeniu natychmiastowym sięgają 30 lat.
Tematy wiodące uzupełniają doniesienia o prospektywnym, randomizowanym badaniu wpływu różnych parametrów na poziom tkanki kostnej wokół wszczepu (Ries) oraz techniczne szczegóły wykonawstwa skomplikowanej pracy implantoprotetycznej (Mink).
Serwujemy Państwu także sporą dawkę jakże ważnego dla lekarzy praktyków marketingu w implantologii stomatologicznej (McAnnaly).

Lekarzy stomatologów, którzy stawiają pierwsze kroki w implantologii zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi refleksjami związanymi z pierwszymi wykonanymi implantacjami. Najciekawsze przypadki zaprezentujemy w specjalnym dziale Sztuk Implanologii.


Życzymy miłej lektury!


GB

 


key words:

 


summary: