zimowe

Anna Spyrka 

 

 PL


 Zimowe spotkanie w ST.Lambrecht


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Na przełomie stycznia i lutego miałam przyjemność uczestniczyć w St. Lambrecht w Austrii w interdyscyplinarnym Seminarium „Implantologia – Protetyka. Nowoczesna diagnostyka i planowanie” zorganizowanym prze Firmę C.Witt Sp. z o.o.
O dzisiejszych wyzwaniach w implantologii, często w porównaniu do stanu wiedzy i metod postępowania sprzed lat, mówili wybitni praktycy w tej dziedzinie: dr Filip Ledermann i Leonard Kożdoń.


GB

 


key words:

 


summary: