Anna Spyrka, redaktor naczelna

Mariusz Duda, redaktor naukowy

 

 PL

Wstęp 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Drodzy Czytelnicy,

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu czwarte już wydanie „Sztuki Implantologii”. Mamy satysfakcję, że po dwóch latach istnienia czasopismo o tematyce implantologicznej, odzwierciedlające rosnące zainteresowanie tą pasjonującą dziedziną, stanowi forum wymiany doświadczeń dla lekarzy, którzy zajmują się implantologią stomatologiczną.
Zachęcamy do publikowania w „Sztuce Implantologii” polskich autorów. Jest wśród nas wielu doskonałych specjalistów z zakresu implantologii, a także coraz więcej ambitnych lekarzy, który stawiają na tym polu dopiero pierwsze kroki. Łamy czasopisma stoją otworem dla wszystkich – można opublikować swój pierwszy przypadek implantologiczny, pokazać fotografie, opatrzyć je komentarzem, który w takich momentach ma nierzadko również charakter osobistych wrażeń, gdyż „mój pierwszy raz” jest często ukoronowaniem długiego szkolenia, przełamaniem bariery psychologicznej i wydaje się, że każdy z implantologów pamięta ten przełomowy moment swojej kariery.

W niniejszym wydaniu, w kilku artykułach zwracamy uwagę na aspekty estetyczne implantacji w odcinku przednim w odniesieniu do aktualnie obowiązujących zasad ogólnych w planowaniu zabiegu, pozycjonowaniu implantów, augmentacji i postępowaniu z tkankami miękkimi (Hermann i wsp., Gehrke i wsp.). W przypadku niepowodzeń wszelkie korekty, jak wspominają Kistler i wsp., są czasochłonne i kosztowne, na dodatek rokują niepewnie i są często pod znakiem zapytania pod względem estetyki, dlatego też należy przygotować dokładny plan przed rozpoczęciem leczenia i realizować go konsekwentnie krok po kroku.

Nawigacja implantologiczna z planowaniem 3D pomaga w eliminowaniu ryzyka w implantologii. Oprócz wysokiej precyzji i uzyskania optymalnego końcowego efektu leczenia, implantacja z zastosowaniem planowania komputerowego może zostać przeprowadzona w wyraźnie krótszym czasie w porównaniu z metodami konwencjonalnymi, o czym możemy się przekonać w pracy prezentującej pierwsze wrażenia z zastosowania nawigacji implantologicznej (Duda).

Zagadnienia związane z implantoprotetyką są istotne nie tylko dla lekarzy implantujących, ale również dla lekarzy, którzy wykonują powyższe pracy na implantach wprowadzonych przez kolegów zajmujących się tylko częścią chirurgiczną leczenia implantologicznego. Polecamy pracę Grotowskiego i wsp., którzy wprowadzają Państwa w tematykę implantów jednofazowych i uświadamiają nam, że w wielu przypadkach, kiedy nie ma możliwości przeprowadzenia zabiegu z użyciem implantów dwufazowych, można rozwiązać problem stosując śrubę bikortykalną. Z kolei Greschak oraz Białożyk i wsp. prezentują doświadczenia własne w wykonywaniu protez hybrydowych na implantach w odniesieniu do różnych systemów kotwiczących – zatrzasków, belek, teleskopów i systemów magnetycznych. W pracy dotyczącej rodzajów indywidualnych łączników stosowanych w implantoprotetyce Drozd zwraca uwagę na konieczność zastosowania w niektórych przypadkach filarów modelowanych indywidualnie, dokładnie dopasowanych, co uzyskać można poprzez stosowanie systemów CAD/CAM.

Sterowana regeneracja tkanek jest nierozerwalnie związana z zabiegami implantologicznymi, nawet do 2/3 zabiegów wszczepiania implantów wiąże się z koniecznością poprawiania warunków kostnych. Prezentowani autorzy przekazują nam doświadczenia związane ze stosowaniem biomateriałów xenogennych (Ackermann i wsp., di Stefano i wsp.) i syntetycznych (Meier i wsp.) oraz przedstawiają aspekty kliniczne zbiegów wraz z dokumentacją histologiczną związaną z oceną przebudowy kostnej.

W relacji z Międzynarodowego Kongresu Osteologicznego w Monako, w którym mieliśmy okazje uczestniczyć, prezentujemy Państwu najnowsze strategie postępowania w celu zachowania i regeneracji kości zarówno w ujęciu funkcjonalnym jak i estetycznym, przedstawione przez światowej sławy naukowców i doświadczonych klinicystów


Życzymy miłej lektury


   Anna Spyrka                         Mariusz Duda

   redaktor naczelna               redaktor naukowy


GB

 


key words:

 


summary: