2006 1 duda

Mariusz Duda 

 

 PL

Implantacja natychmiastowa po usunięciu zębów jedno-, dwu- i trójkorzeniowych. Opis przypadków 


słowa kluczowe:

 implantacja natychmiastowa


streszczenie:

Implanty natychmiastowe wykonywane są bezpośrednio po ekstrakcji zęba. Zastosowanie wszczepów natychmiastowych, z reguły połączone z zabiegiem z zakresu regeneracji kostnej biomateriałami, zapobiega zanikowi wyrostka zębodołowego i znacznie skraca czas leczenia w porównaniu z metodą klasycznej, dwuetapowej implantacji. W pracy zaprezentowano wskazania do implantacji natychmiastowej, czynniki mające wpływ na powodzenie zabiegu, aspekty estetyczne w odniesieniu do efektu implantacji a także przedstawiono 4 przypadki implantacji natychmiastowej po usunięciu zębów jedno-, dwu- i trójkorzeniowych.


GB

Immediate implantation after extraction of teeth with one, two and three roots. Case report


key words:

 immediate implant placement


summary:

Immediate implants are placed at the time of the tooth extraction. Immediate implantation, usually performed simultaneously with guided tissue regeneration prevents atrophy of the alveolar process and provides shortening of the treatment time in the comparison with the classic two stage method. Indications to the immediate implant placement, factors affecting success of implantation, esthetic aspects concerning the effect of procedure and also 4 cases of immediate implantation after extraction of teeth with one, two and three roots are presented in the article.