W numerze

 
 

Wstęp

Anna Spyrka, Mariusz Duda 

3
 

IMPLANTACJE NATYCHMIASTOWE

 

 basket put

Parametry estetyki- część I. Czynniki wpływające na utrzymanie okołowszczepowej kości brzeżnej

Parameters of esthetics. Part I. Factors influencing maintaining of periimplant bone level

Frederic Hermann, Henriette Lerner, Ady Palti

6

 basket put

Implantacja natychmiastowa: planowanie leczenia oraz postępowanie chirurgiczne umożliwiające uzyskanie pozytywnych efektów leczenia

Immediate implant placement: treatment planning and surgical steps for successful outcomes

William Becker

12

 basket put

Implantacja natychmiastowa po usunięciu zębów jedno-, dwu- i trójkorzeniowych. Opis przypadków

Immediate implantation after extraction of teeth with one, two and three roots. Case report

Mariusz Duda

20

 

SINUS LIFTING 

 

 basket put

Sinus lifting z zastosowaniem materiałów kościozastępczych i błon zaporowych – optymalna technika zabiegu w oparciu o najnowsze badania

Sinus Augmentation Using Bone Substitute and Membrane. New Studies Show Optimal Methodology

Birgit Wenz 

27
 basket put

Zamknięte podniesienie dna zatoki

Closed sinus lifting

Ady Palti, Fryderyk Hermann 

30

 

PRAKTYKA KLINICZNA

 

 basket put

Wybrane przypadki z własnej praktyki

Selected cases from dental practice

Bożena Kalmuk

 36

 

IMPLANTOPROTETYKA 

 

 basket put

Pasywne dopasowanie uzupełnienia implantoprotetycznego dzięki Cresco (TM). Procedura laboratoryjna. Opis przypadku

Passive fit with Cresco(TM). Laboratory Procedure. Case report

Mikael Larsson

40
 basket put

Dobra symbioza - pełna ceramika, korony galwano i implanty. Opis przypadku pracy implantoprotetycznej

Full ceramic, galvano and implants - a good symbiosis. An implantoprosthetic case

Gerhard Stachulla, Frank Kistler

44
 basket put

Stabilizacja protezy przy pomocy minimplantów

Prosthesis stabilization with the use of minimplants

Winfried Walzer

46
 

PREZENTACJA SYSTEMU

 
 basket put

Prezentacja podstaw biomechanicznych systemu implantologicznego Biocomp

Presentation of biomechanical background of Biocomp implant system

Ronald P. J. Wils

48
 basket put

Zalety kliniczne konicznych implantów w kształcie korzenia zębowego

Clinical Advantages of Tapered Root Form Dental Implants

Cary A. Shapoff

52
 

BIOMATERIAŁY

 
 basket put

Odbudowa kości przy zastosowaniu heterogennej kości pochodzenia końskiego. Ocena histologiczna

Bone reconstruction through an equine heterologous bone substitute. Histological assessment

Di Stefano D.A., Cazzaniga A., Pagnutti S., Piattelli A.

60
 

MARKETING W IMPLANTOLOGII

 
 basket put

Jak przygotować praktykę lekarską do implantologii?

How to prepare your dental practice for implantology?

Achim R. Wöhrle

74
 

WYDARZENIA

 
 basket put

Świąteczny Wieczór Implantologiczny

Anna Spyrka

76
 basket put

III Kongres DGOI – Baden Baden 2006

Anna Spyrka

77
 

ZAPROSZENIA

78