W numerze

 
 

Wstęp

Anna Spyrka, Mariusz Duda

 3

 basket put

Zastosowanie błon zaporowych poprawia prognozy leczenia prowadzonego z zastosowaniem regeneracji kostnej

Barrier Membranes Improve the Treatment Prognosis of Bone Regeneration

Karl-Ludwig Ackermann, Axel Kirsch

6

 basket put

Zastosowanie membran autogennych w regeneracji tkanki kostnej

Use of the autogenous membranes in guided bone regeneration

Piotr Kaczmarek, Ewa Szela-Lipiec

10

 basket put

Biologiczne podstawy syntetycznego materiału odbudowującego kość NanoBone®

Biological basis of a synthetic bone augmentation material NanoBone®

V. Bienengräber, T. Gerber, E. Wolf, Kai-Olaf Henkel

14

 basket put

Błona kolagenowa oraz leczenie otwarte – przewidywalny sposób leczenia?

Collagen membrane and open healing - a predictable therapeutic option?

Pascal Valentini

16

 basket put

Koncepcja wczesnej implantacji w zębodole poekstrakcyjnym w strefie estetycznej

The concept of early implantation in the postextraction socket in the aesthetic zone

Daniel Buse

19

 basket put

Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantologicznym

Implantologic recall

Mariusz Duda

24

 basket put

Surgybone - piezoelektryczny skalpel do cięcia kości

Surgybone - piezoelectric knife for cutting bone

prof. Shon 

30

 basket put

Prezentacja przypadków leczenia uzupełnieniami stałymi i ruchomymi - rekonstrukcje implantoprotetyczne w całkowitym bezzębiu żuchwy i szczęki

Treatment with fixed and removable prostheses – case presentation. Implantoprosthetic reconstructions in edentolous maxilla and mandible

Elżbieta Krężlik, Arkadiusz Krężlik

32

 basket put

Podniesienie dna zatoki szczękowej oraz jednoetapowa implantacja z zastosowaniem tytanowej płytki do osteosyntezy

Sinus elevation and single-stage surgical implant placement with a titanium osteosynthesis bar

Ralf Vollmer, Martina Vollmer, Rainer Valentin, Friedhelm Heinemann

36