surgybone

prof. Shon, Korea 

 

 PL

Surgybone - piezoelektryczny skalpel do cięcia kości


słowa kluczowe:

piezoelektryczność, cięcie kości, chirurgia stomatologiczna


streszczenie:

Technika piezoelektryczna ułatwia zabiegi w chirurgii kostnej, dzięki selektywności cięcia nie uszkadza tkanek miękkich, eliminuje ryzyko przegrzania w miejscu zabiegu i martwicę zmineralizowanych tkanek. Zastosowanie urządzenia umożliwia mikrometryczną precyzję cięcia i doskonałą widoczność operowanego miejsca.
W artykule opisano zasadę działania piezoelektrycznego skalpela a także spektrum jego zastosowań.


GB

 Surgybone - piezoelectric knife for cutting bone


key words:

 piezoelectricity, cutting of bone, oral surgery


summary:

Piezoelectric surgery has the advantage of approaching pre-implant and implant surgery techniques with the greatest safety by preserving the integrity of soft tissues, avoiding any risk of overheating in the operating site and necrosis of mineralized tissues. It provides micrometric precision in cuts and excellent visibility of the operating site through cavitation.  Basic features of the piezoelectric knife and the spectrum of it’s indications are described in the article.