W numerze

 
 

Wstęp

Anna Spyrka, Mariusz Duda

 3

basket put 

Powodzenie implantacji z natychmiastowym obciążeniem w przypadku gorszej jakości kości wyrostka zębodołowego

Survival of immediately–loaded dental implants in deficient alveolar bone sites

Zeev Ormianer

 basket put

Implantacja z obciążeniem odroczonym – protokół klasyczny - w porównaniu z implantacją z obciążeniem natychmiastowym. Opis 2 przypadków

Implantation with the delayed loading – classic protocol - in the comparison with implantation with immediate loading. Report of 2 cases

Mariusz Duda

8

 basket put

Zanikły wyrostek szczęki: implantoprotetyka w codziennej praktyce

Atrophy of the alveolar ridge in the side region of maxilla:implantoprosthetics in the daily practice

Fridhelm Heinemann

14

 basket put

Prezentacja implantu Certain® PREVAIL™Implant stworzonego w celu ochrony kości wyrostka zębodołowego. Opis przypadku

Introducing The Certain® PREVAIL™Implant: Designed for Preservation of Crestal Bone. Case report

Joseph R. Carpentieri

17

 basket put

Komputerowe planowanie celem eliminowania ryzyka w implantologii

Computer planning eliminates risk in implantology

Gerhard Stachulla, Marcel Liedtke

22

 basket put

Zastosowania lasera Er:YAG KEY- Laser w stomatologii

Apliccation of Er:YAG KEY- laser in the dentistry

Jan Dethloff, Mariusz Duda, Marcin Cendry

25

 basket put

Marketing implantologiczny i lepsza logistyka jako klucze do sukcesu implantologicznego

Marketing in the implantology and better logistics as a key to the implantologic success

Achim Wöhrle

29

 basket put

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy stomatologów i implantologów

Wiesław Długosz

30

 basket put

Aspekty prawne istotne dla lekarzy dentystów i implantologów. Przewodnik po aktualnych przepisach – zapłata za leczenie, zgoda pacjenta na leczenie, prawapacjenta, dokumentacja medyczna, wybrane zagadnienia z Kodeksu Etyki Lekarskiej

Włodzimierz Majewski

31
 basket put

Strasburg 2005 – sprawozdanie ze Światowej Konferencji ICOI International Congress of Oral Implantologists

Paweł Szczepaniak 

34