lek. med. Włodzimierz Majewski 

 

 PL

Aspekty prawne istotne dla lekarzy dentystów i implantologów. Przewodnik po aktualnych przepisach – zapłata za leczenie, zgoda pacjenta na leczenie, prawa pacjenta, dokumentacja medyczna, wybrane zagadnienia z Kodeksu Etyki Lekarskiej


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Dziennik Ustaw nr 21, poz. 204 z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.

Wizyta pacjenta u lekarza dentysty jest swoistą umową cywilno - prawną i może być zawarta ustnie, czego potwierdzeniem jest sam fakt przyjścia w określonym celu, a po zapoznaniu się z obowiązującym u danego lekarza dentysty cennikiem jego akceptacja i zgoda na wykonanie czynności lekarskich.


GB

 


key words:

 


summary: