W numerze

 
 

IMPLANTOPROTETYKA

 
 basket put

Całkowita odbudowa protetyczna szczęki dzięki zastosowaniu protezy cementowanej na sześciu implantach

The overdenture supported by and attached to 6 implants

Alberto González García, Francisco Martín-Vázquez Prats

 6

 basket put

Tymczasowe uzupełnienia protetyczne stosowane w implantoprotetyce

Temporary prosthetic restorations in implant dentistry

Maria Lorentowicz-Zagalak, Rafał Zagalak

14
 

BADANIA KLINICZNE

 

 basket put

Badanie poziomu kości wokół zintegrowanych z kością implantów stomatologicznych. Badanie kontrolne po roku

Study of bone level around osseintegrated dental implants. One year followup

Emanuel Bratu, Karancsi Olimpiu, Sita Radu 

24

 basket put

Biokompatybilność i biodegradacja naturalnej, wieprzowej membrany osierdziowej. Wyniki badań in-vitro/in-vivo

Biocompatibility and biodegradation of native, porcine pericardial membrane. Results of in vivo/in vitro studies

Daniel Rothamel

32
 

PERIODONTOLOGIA

 

 basket put

O ryzyku periimplantitis

The risque factors of implant therapy

Agnieszka A. Pawlik 

44
 

PROFILAKTYKA IMPLANTOLOGICZNA

 

 basket put

Jak oczyszczać powierzchnie implantów?

How to clean the surface of implants?

Magdalena Pawelczyk-Madalińska 

50
  GORĄCE TEMATY  

 basket put

Jak postępować z zębodołem poekstrakcyjnym? Skandynawscy specjaliści dyskutują o znaczeniu działań regeneracyjnych po ekstrakcji zęba

How to treat an extraction socket? Scandinavian specialists discuss importance of regenerative measures after tooth extraction

Heike Wanner

54
 

BIOMATERIAŁY 

 

 basket put

Zoptymalizuj efekty pracy przez stosowanie błony zaporowej Geistlich Bio-Gide®

Optimize your success with Geistlich Bio-Gide®

Theresa Visarius 

58
 

WYDARZENIA

 

 basket put

VI Międzynarodowy Kongres PSI

64

 basket put

W gościnie u Wikingów - Europerio 6, Sztokholm 2009

Anna Spyrka

66