W numerze

 
 

Nowości

basket put

Implantoprotetyczna odbudowa pierwszego zęba trzonowego w żuchwie - opis przypadku

Implant reconstruction of the lower first molar - a case report

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger

10 

basket put

Rehabilitacja implanto-protetyczna z zastosowaniem chirurgii regeneracyjnej i technik kondycjonowania tkanek 

Implant-Prosthetic Rehabilitation of Several Missing Teeth Using Regenerative Surgery and Tissue Conditioning Techniques 

Giovanni Zorzetto

14 
basket put

Ząb wgłobiony z torbielą zawiązkową – postępowanie chirurgiczno-implantologiczne

Invaginated tooth with follicular cyst – surgical and implantological treatment 

Mansur Rahnama, Leszek Czajkowski, Dominik Kiełbowicz, Maryla Kozicka-Czupkałło, Łukasz Czupkałło

20
basket put

Krótkie implanty jako alternatywa dla zabiegu podnoszenia dna zatoki szczękowej – opis przypadku 

Short implants as an alternative to sinus lift - a case report  

Rafał Flieger, Przemysław Kopczyński

26
basket put

Do prostego mocowania zaczepów: Quick Up 

For simple bonding in of attachments: Quick Up 

Klaus Peter Hoffmann

30
basket put

Leczenie bezzębia żuchwy z zastosowaniem stożkowych łączników implantologicznych – uproszczone podejście do rozbieżnego wszczepiania implantów 

Treatment of mandibular edentulism using conical interface abutments; a simplified approach to divergent implant placement 

Lyndon F. Cooper, Ghadeer Thalji

36
basket put

Implant CONELOG® SCREW-LINE leczenie w strefie estetycznej 

CONELOG® SCREW-LINE IMPLANT rehabilitation in the esthetic zone 

Marcus Seiler, Gerhard Neuendorff, Martin Bisach, Christine Hammerl-Riempp, Amely Hartmann

42
basket put

Rozważania dotyczące odbudowy pojedynczego braku zębowego w strefie estetycznej 

Considerations for Single Tooth Replacement in the Esthetic Zone 

Dean Morton

50
basket put

Imitowanie naturalnego koloru u pacjentów w wieku podeszłym  

Imitating the Natural Color in an Elderly Patient 

Luke S. Kahng

56
basket put

Naturalne dopasowanie

A Natural Fit 

Tom Bereźnicki 

62
basket put

Okluzja a implanty i przetrwanie uzupełnienia wspartego na implantach* 

Occlusion as it relates to implant and implant supported restoration survival* 

*Treść niniejszego artykułu została przedstawiona przez dr. Winstona Chee podczas Dorocznego Zjazu Naukowego w Toronto w 2011 roku 

*The content of this article was presented by Dr. Winston Chee at CARDP’s 2011 Toronto Annual Scientific Meeting. 

W. Peter Hansen, DDS

68