W numerze

 
 

Nowości

 

basket put

Proteza całkowita dolna na łącznikach Locator®, wykonana z zastosowaniem systemu implantologicznego iSy® u pacjentki z ekstremalną atrofią wyrostków zębodołowych

Locator®-retained mandibular complete prosthesis with the iSy® implant system in a female patient with extreme alveolar atrophy 

Karl-Ludwig Ackermann, Gerhard Neuendorff, Christine Hammerl-Riempp

82 

basket put

Stabilizacja protezy częściowej przy dużym zaniku wyrostka zębodołowego 

Stabilization of a Partial Denture with Severe Resorption of the Ridge 

Bruno Lemay

94

basket put

Implantacja natychmiastowa i uzupełnienie pełnoceramiczne w odcinku przednim szczęki – indywidualna i interdyscyplinarna koncepcja leczenia 

Immediate implantation and fullceramic restoration in the maxillary anterior region – an individual and interdisciplinary treatment concept 

Arndt Happe, Andreas Nolte

98

basket put

Leczenie ortodontyczno-implantologiczne wrodzonego braku zawiązka bocznego siekacza w szczęce z wykorzystaniem krótkiego implantu 

Orthodontic - implant treatment of congenital absence of the lateral incisors germ in the maxilla with the use of short implants 

Rafał Flieger, Przemysław Kopczyński

108

basket put

Procedura wykonania uzupełnień estetycznych na implantach 

Protocol for Implementing Aesthetic Implant Restorations 

David A. Little

112

basket put

Budowa i funkcja śródbłonka naczyniowego, jako jeden z czynników warunkujących proces integracji implantów dentystycznych 

Structure and function of the vascular endothelium, as one of the factors the process integration of dental implants 

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Marcin de Mezer

124

basket put

Rzeczywistość z implantami 

The Reality of Implants 

Michael Racich

128

basket put

Implanty – rozwiązanie dobre w każdym wieku 

Bridging the age gap with implants

Raymond J. Voller

130

basket put

Minimalizacja ryzyka zakażeń w implantologii

Minimization the risk of infection in implantation surgery

Barbara Podsadna

135
  Zaproszenia 142