Estetyka pojedynczego siekacza środkowego z utrzymaniem tkanki miękkiej. Część I

W niniejszym artykule prezentujemy różne czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę, aby uzyskać zadowalający pod względem estetycznym efekt

Aesthetics of a Single Central Incisor with Soft Tissue Management

Presented in this article are the many factors to be considered to achieve the “aesthetically pleasing result”

Yugo Hatai

 226

Doskonałość w estetyce dentystycznej: planowana implantologia estetyczna. Część II

W poniższym przypadku opisano zastosowanie tlenku cyrkonu u pacjenta wymagającego rozległych zabiegów chirurgicznych oraz wszystkie etapy pracy krok po kroku, od projektu do ostatecznego uzupełnienia

Excellence in Dental Aesthetics: Guided Aesthetic Implantology. Part II

This case describes the use of zirconium oxide in a patient who required extensive surgery and the step-by-step procedure, from design to restoration

Luc i Patrick Ruten

 234

 

Diagnostyczny mock-up jako obiektywne narzędzie do uzyskania przewidywalnych wyników leczenia z wykorzystaniem licówek porcelanowych w skomplikowanych przypadkach estetycznych: raport kliniczny

Niniejszy raport kliniczny przedstawia proces, w ramach którego lekarz może z powodzeniem pokonać niektóre bariery związane z osiąganiem przewidywalnych rezultatów estetycznych – w sposób satysfakcjonujący zarówno jego samego, jak i pacjenta. Zidentyfikowano tu i omówiono dwa takie problemy

Diagnostic Mock-ups as an objective tool for predictable outcomes with porcelain laminate veneers in esthetically demanding patients: A clinical report

This clinical report demonstrates how a clinician can objectively overcome some of the barriers associated with providing patients with predictable esthetics, in a mutually satisfactory manner. Two such barriers are identified and discussed

D. Cascione, M. Reshad, P. Magne

 244

 

Avanté Z – innowacyjna porcelana do licowania struktur z tlenku cyrkonu

Pojawienie się na rynku tlenku cyrkonu zapoczątkowało wielkie zmiany w branży stomatologii odtwórczej. Po pięciu latach ciągłego rozwoju tej technologii widać wyraźnie, że zaczyna ona zastępować stopy metali, dostarczając najlepszy materiał na podbudowy tak po względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Jednak nie wszyscy dentyści i technicy mają pełne zaufanie do tlenku cyrkonu – być może ze względu na niedostateczne zrozumienie tego materiału.

Avanté Z An Innovative Porcelain for Zirconia Cores

The arrival of Zirconium Oxide has signaled a total change in the dental restorative industry. After five years of continued growth of this technique, it is beginning to noticeably replace dental alloys as the material of choice for aesthetics as well as function. However, not all dentists and technicians have complete confidence in this material; possibly, because of the lack of understanding of the materials.

Francesco Ferretti, MDT i Marco Nicastro, DMD

 252

 

Przewodnictwo optyczne ceramiki szklanej

Ceramika szklana to nowy materiał estetyczny, w którego strukturze dochodzi do rozproszenia dużej ilości światła, nawet przy obecności podbudowy metalowej. Dzięki temu materiałowi uzupełnienia protetyczne znacznie zyskały na estetyce. W poniższych trzech studiach przypadków autor opisuje wyniki swoich badań.

Photoconductivity of glass-ceramics

Ceramic glass is a new esthetic material in which a larger amount of dispersion of light takes place inside the ceramic even in the presence of a metallic substructure. The esthetics of prosthetic restorations has improved considerably thanks to these materials. The author illustrates his results in three case studies.

Pasquale Casaburo

 262

Ochraniacz jamy ustnej – wykorzystanie w sporcie: urazy, badania, edukacja i nowe odkrycia

Niniejsze sprawozdanie stanowi ocenę różnych badań i publikacji na temat zabezpieczenia w postaci ochraniaczy jamy ustnej, ocenę różnych rodzajów ochraniaczy, a także przedstawia szczegółowy przegląd obrażeń. Opisano także nowe, opatentowane rozwiązania w dziedzinie projektowania i produkcji ochraniaczy całej głowy opracowanych szczególnie z myślą o zapobieganiu wstrząsom.

Mouth Guard Usage in Sports: Injuries, Studies, Education, and New Developments

This report evaluates various studies and published literature on mouth guard protection, evaluation of different types and a review of detailed injuries. There are new patented developments in design and fabrication which offer whole head protection with the focus on concussion prevention.

Peter T. Pontsa, RDT

270

Czy wszystkie miękkie materiały podścielające do protez są sobie równe?

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wygody pacjentów używających protez opartych na nienajlepszych wyrostkach staje się coraz trudniejsze. Ciężkie przypadki wyrostków zanikowych i obszary z cienką błoną śluzową stanowią codzienne wyzwania dla protetyków, ponieważ pacjenci oczekują komfortu w noszeniu i użytkowaniu oferowanych im protez.

Are All Soft Lining Denture Materials Created Equal?

Keeping patients comfortable with dentures that are resting on less than ideal ridges is becoming increasingly difficult. Severe atrophic ridges and thin mucous membrane areas are a daily challenge for denturists because patients expect comfort from their dentures.

Nancy Tomkins, DT (dip), DD, FCAD i Sandra Goergen, CDT

 275