5

Pasquale Casaburo

 

 PL


Przewodnictwo optyczne ceramiki szklanej


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Ceramika szklana to nowy materiał estetyczny, w którego strukturze dochodzi do rozproszenia dużej ilości światła, nawet przy obecności podbudowy metalowej. Dzięki temu materiałowi uzupełnienia protetyczne znacznie zyskały na estetyce. W poniższych trzech studiach przypadków autor opisuje wyniki swoich badań.


GB

 Photoconductivity of glass-ceramics


key words:

 


summary:

Ceramic glass is a new esthetic material in which a larger amount of dispersion of light takes place inside the ceramic even in the presence of a metallic substructure. The esthetics of prosthetic restorations has improved considerably thanks to these materials. The author illustrates his results in three case studies.