3

D. Cascione, M. Reshad, P. Magne

 

 

 PL

Diagnostyczny mock-up jako obiektywne narzędzie do uzyskania przewidywalnych wyników leczenia z wykorzystaniem licówek porcelanowych w skomplikowanych przypadkach estetycznych: raport kliniczny


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Niniejszy raport kliniczny przedstawia proces, w ramach którego lekarz może z powodzeniem pokonać niektóre bariery związane z osiąganiem przewidywalnych rezultatów estetycznych – w sposób satysfakcjonujący zarówno jego samego, jak i pacjenta. Zidentyfikowano tu i omówiono dwa takie problemy. Pierwszym z nich jest związana z psychologią postawa pacjenta wobec leczenia. Druga bariera dotyczy rzeczywistej procedury klinicznej. Opisano tu technikę mock-up, która spełnia skutecznie rolę narzędzia w komunikacji między dentystą i pacjentem w gabinecie oraz technikiem dentystycznym w pracowni.


GB

Diagnostic Mock-ups as an objective tool for predictable outcomes with porcelain laminate veneers in esthetically demanding patients: A clinical report

 


key words:

 


summary:

This clinical report demonstrates how a clinician can objectively overcome some of the barriers associated with providing patients with predictable esthetics, in a mutually satisfactory manner. Two such barriers are identified and discussed. The first is related to psychology and patient attitude to treatment. The second is related to the actual clinical procedure. A direct mock-up technique is described which serves as an effective communication tool between the dentist, patient, and the dental laboratory technician.