2

Luc i Patrick Rutten

 

 PL

Doskonałość w estetyce dentystycznej: planowana implantologia estetyczna. Część II 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W poniższym przypadku opisano zastosowanie tlenku cyrkonu u pacjenta wymagającego rozległych zabiegów chirurgicznych oraz wszystkie etapy pracy krok po kroku, od projektu do ostatecznego uzupełnienia.


GB

 Excellence in Dental Aesthetics: Guided Aesthetic Implantology. Part II


key words:

 


summary:

This case describes the use of zirconium oxide in a patient who required extensive surgery and the step-by-step procedure, from design to restoration.