Nowości 

 82

Jak dopasować szczegóły kształtu i koloru uzupełnienia

How to Match Detailed Shape and Color

Luke S. Kahng, CDT

84

 

Nowe możliwości dla metali nieszlachetnych. 

Światło i cień

Istnieje bardzo duża liczba nieszlachetnych stopów, na których wypalenie ceramiki może być trudne ze względu na ich skład chemiczny i zmianę właściwości fizycznych po napaleniu

The new NEM Airbag

Light and Shadow

There are countless NEM frame materials, which can be difficult to layer due to their composition and resulting physical properties

Haristos Girinis, MDT

 92

Kompleksowa rehabilitacja jamy ustnej przy użyciu uzupełnień pełnoceramicznych – część II

Przewidywalny sukces jako rezultat pracy zespołowej

Complex full-mouth rehabilitation using all-ceramics – part II

Predictable success as a result of teamwork

prof. dr Daniel Edelhoff, Oliver Brix

 102

Diagnostyczne modelowanie wax-up. Tworzenie „przewidywalnego” przewodnika do osiągnięcia sukcesu

The Diagnostic Wax-Up Creating a “Predictable” Guide for Success

Inez M. Belvin-Ciszewski, CDT

 115

Wykorzystanie okluzji językowej w konstrukcjach protez całkowitych

Utilizing Lingualized Posterior Occlusion in the Construction of Complete Dentures

dr Laszlo Petruska

 120

Całkowita proteza w żuchwie stabilizowana przez dwa implanty i zatrzaski Dalbo PLUS

Complete Mandibular Edentation Stabilized by Two Implants and Dalbo PLUS Attachments

dr Jean Lecerf

 124

Ekonomiczna, estetyczna, komfortowa w użytkowaniu

Perfekcyjna kombinacja: belka wsparta na implantach z wysokiej jakości prefabrykowanymi zębami sztucznymi – „wykonywanie frezowanych struktur to przyjemność od chwili, gdy udało się wyeliminować wszelkie techniczne niespodzianki”

Economical, Aesthetic,Comfortable to Wear

A perfect combination: Implant-supported bar with high-quality resin teeth “Milled frameworks have been a pleasure to work with since the technical imponderables were eliminated”

Olaf van Iperen

 127

 

Proteza na implantach z zespoleniem belkowym

Metoda klasyczna - indywidualna i funkcjonalna

The bar prosthesis on implants

The classic –individual and functional

Axel Mühlhauser

 132

 

40 lat ceramiki na metal firmy Vita

Historia sukcesu

The VMK (Vita metal ceramic)

Success Story

Marion Rother, MDT

142

 

Magiczna siódemka

Oliwia Sigmund-Miśkiewicz

147