sztuka

Anas Aloum, BDS, Domenico Cascione, CDT, BS i Kazunari Takanashi, RDT 

 

 PL

Sztuka utalentowanej i inspirującej komunikacji 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Na polu stomatologii komunikacja pomiędzy lekarzem i technikiem jest podstawą tworzenia doskonałego uzupełnienia protetycznego. Podczas wzajemnej wymiany informacji pomiędzy lekarzem i technikiem dotyczących ich kompetencji, pacjent odnosi największe korzyści.


GB

 The Art of talented and inspirational communication


key words:

 


summary:

In the field of dentistry, communication between the dentist and the dental technician is fundamental to an excellent prosthetic restoration . In particular, when there is a reciprocal exchange of information between the dentist and the dental technician concerning their respective competences, the patient is certainly the first to benefit.