5

Giuseppe Doti

Giuseppe Doti urodził się w Tricarico (w prowincji Matera we Włoszech) 25 września 1967 roku. W roku 1986 uzyskał licencjat ze stomatologii w Instytucie „C. Currents” w Mediolanie. W latach 1988–1992 był profesorem w Instytucie Technik Laboratoryjnych „R. Danzi” w Potenzy. 

Od 1991 roku jest współudziałowcem laboratorium Doti & Grieco s.n.c. w Materze, które ściśle współpracuje z firmą Renfert GmbH w dziedzinie rozwoju urządzeń i materiałów. Autor współpracuje także z grupą L.E.T. (Zespół Laboratoriów Edukacyjnych), nadzorowaną przez  Lanfranco Santocchi, skupiającą się na materiałach i technologiach. Dysponując wiedzą na temat ceramiki napalanej na metalu, jak i na tlenku cyrkonu, zwraca szczególną uwagę na praktyczność i wszechstronność procesów nakładania ceramiki, a także na kształt, funkcje i kolor uzupełnień ceramicznych.

 

 PL

Realia


streszczenie:

W codziennej pracy laboratoryjnej skupiamy się głównie nad osiąganiem właściwych efektów, które satysfakcjonują zarówno klientów, jak i stomatologów, ale przede wszystkim nie powodują wzrostu kosztów, ani zwiększenia czasu pracy, w możliwie prosty i optymalny sposób. W żadnym wypadku nie wolno nam zapomnieć, jak ważne są właściwe narzędzia umożliwiające pewne i bezpieczne wykonanie pracy. Według mnie najważniejszym czynnikiem wpływającym na powodzenie pracy jest doskonała znajomość kwestii medyczno-technicznych; co więcej – współpracujący ze sobą specjaliści muszą wykazywać się wiedzą na temat morfologii zębów, tkanek i ich budowy. Zespół powinien świetnie się rozumieć. Właśnie na tych założeniach opieramy naszą pracę.


GB

Reality


summary:

The work that daily engages us in our laboratories certainly reflects the need to achieve a good result in a simple and optimum manner, a result that must be satisfactory for both the patient and the dentist and that above all does not lead to an increase in costs and in the latter’s time. We must not underestimate the importance of being sure to have the weapons needed to complete our work safely. In my opinion among the strong points that are important for the success of a job in first place there is the importance of a good technicalmedical understanding, furthermore, both must have good knowledge of the morphology of the teeth, tissues and their structure. The team should in fact speak the same language. These assumptions are essential tools that will guide our work.