2

Juergen Freitag, MDT

 

 PL

Wyzwanie przy rekonstruowaniu zębów siecznych: Tak jak „zęby naturalne”


słowa kluczowe:

ceramika, modelowanie warstwowe, siekacz, tlenek cyrkonu


streszczenie:

Stworzenie pojedynczej korony na ząb sieczny i idealne dopasowanie jej do uzębienia pacjenta jest wyzwaniem dla każdego technika dentystycznego, bez względu na ilość i częstotliwość wykonywania podobnych prac. Opisywany przykład przedstawia modelowanie warstwowe korony na podbudowie z tlenku cyrkonu ceramiką Vita VM9. Głównym celem jest zbliżenie się do naturalnego zęba tak bardzo, jak to tylko możliwe w kategoriach kształtu, koloru i struktury powierzchni.


GB

The challenge of anterior tooth reconstruction: Just like ,,real teeth”


key words:

ceramic, layering, anterior tooth, zirconia


summary:

Creating a single anterior tooth crown and adapting it perfectly to the existing natural teeth is a challenge for any dental technician regardless of how often this task is performed. This example case involves the overlayering of a zirconium coping with Vita VM9, with the aim of approximating the natural tooth as accurately as possible in terms of shape, shade and surface structure.