1

Joshua Polansky

 

 PL

„Odczarowywanie” siekacza centralnego

Metody, wskazania i techniki związane z odbudową siekacza centralnego 


streszczenie:

Siekacz centralny stanowi wyzwanie dla techników dentystycznych na całym świecie. Forma, wybór materiałów i ocena koloru są zazwyczaj tak zróżnicowane, że praca nad odbudową tego zęba nie należy do łatwych. Mimo, że leczenie obejmuje tylko jeden ząb, wykonanie siekacza centralnego wymaga zebrania wielu informacji. Otwarta i jasna komunikacja pomiędzy pacjentem, technikiem dentystycznym i lekarzem jest pierwszym krokiem do sukcesu. Poniższy artykuł przedstawia inne czynniki, które mogą być pomocne w osiągnięciu pozytywnego wyniku leczenia, w przypadku trudnego i zniechęcającego siekacza centralnego. 


GB

Demystifying the single central 

Methods, applications, and techniques to conquer the single central


summary:

The single central poses problems for technicians around the world.  Form, material selection, and color are usually variables that make the task of restoring a single central very difficult.  Restoring a single central requires allot of information even though only one tooth is to be restored.  Open communication between the patient, technician, and Dr. is the first step to a successful restoration. The following article proposes the other variables that will help aid in the success of the daunting single central.