Nakładanie ceramiki w przednim odcinku łuku zębowego - opis przypadku. Funkcjonalność i estetyka

Ceramic layering in the anterior segment case report. Function and Aesthetics

Arturo Godoy, Eladio Gonzales

213-222

 

Rehabilitacja estetyczna odcinka przedniego szczęki przy pomocy dwóch mostów pełnoceramicznych. Wszyscy mówią o naturze, a …

Esthetic rehabilitation of upper jaw with two full ceramic bridges. Everybody speaks about nature, and…

Anja Krüßmann, Richard Kleinsman

223-229

 

Uszkodzenia twardych tkanek zębowych spowodowane abrazją i erozją. Uzupełnienia z ceramiki szklanej z dwukrzemianem litu

Defects of the dental hard tissues of abrasive and erosive origin. Glass-Ceramic Restorations in Lithium Disilicate

Daniel Edelhoff, Oliver Brix, Marc Ramberger

230-236

 

Nadzwyczajny potencjał tlenku cyrkonu z grupy Premium

The Enormous Potential of Premium-Zirconium Oxide

Hans-Jürgen Joit 

237-242

 

Primosplint: do łatwiejszego i szybszego wykonywania szyn

Primosplint: For Faster, Easier Splints

Andreas Hoffmann

243-250

 

Wykonywanie cyrkoniowych koron jacketowych w przypadkach niedostępności tytanowej bazy TiBase dla łączników z tlenku cyrkonu

Creating Zirconium Jackets in Casus Where TiBases are Unavailable

Javier Vasquez

251-256

Naświetl to: wykonywanie precyzyjnych protez w dużo krótszym czasie

Light It Up: Fabricating Precise Dentures in Far Less Time

Jim Collis 

257-269