Ważny aspekt estetyczny - różowa ceramika 

Essential Pink Porcelain for Esthetics

Luke S. Kahng

142-147

 

Źródło sukcesu. Uzupełnienie estetyczne musi być indywidualne, a jego wykonanie bez kontaktu z pacjentem jest w zasadzie niemożliwe

Origin of success. Esthetic restoration must be individual, making it without seeing the patient is practically impossible

Uwe Geringer

148-152

 

Ceramika do tłoczenia IPS e.max Press – osiągając tradycyjną doskonałość w naszym rzemiośle

IPS e.max Press to Refractory to Achieve Conservative Excellence in Our Industry

Brad Jones, Brent Engelberg

153-164

 

Rekonstrukcje na implantach: indywidualne modelowanie zębów i dziąsła przy użyciu materiałów kompozytowych. Naturalnie i stosownie do wieku

Implant reconstructions: individual creation of teeth and gum using composite materials. Natural and suitable for the age

Björn Maier, Christian Fendt

165-179

 

Nowy projekt uzupełnień cyrkonowych – częściowe warstwowanie ceramiki, część 2

A New Design for Devices in Zirconia - Ceramic Partially Stratified, part 2

Paolo Smaniotto

180-189

 

Jednoznaczne zaangażowanie na rzecz pracy ręcznej o najwyższej jakości - część 2. Stomatologia w obecnych czasach znajduje się pod rosnącym wpływem cyfryzacji i technologii CAD/CAM

Clear Commitment to Quality Dentistry - Part 2. Today’s dentistry is increasingly influenced by digitalization and CAD/CAM technology

Carmen Giezendanner, Paul Giezendanner

190-199

Stosowanie wielofunkcyjnych zębów VITA dla powodzenia rehabilitacji protezami całkowitymi

Using VITA Multifunctional Teeth for Successful Rehabilitation with Complete Denture Prostheses

Renata Faria

200-208

XIII Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej – PASE 2014

Anna Spyrka

209-210