Warstwowanie ceramiki techniką podwójnej warstwy w obszarze siecznym

Double incisal wall tecnique in ceramic layering

Giuseppe Romeo 

3-11

 

Złożony przypadek, który mógł zostać perfekcyjnie rozwiązany dzięki...fascynacji uzupełnieniami pełnoceramicznymi

A complex case, brilliantly solved by a... Fascination for Full Ceramics

Oliver Brix

12-15

 

Dokręcane hybrydowe dzieło sztuki wykonane z ceramiki Triceram

Screws-retained Hybrid Artwork with Triceram

Bassam Hadad

16-21

 

Most na implantach wykonany w technologii CAD/CAM. Droga do belki

CAD/CAM-generated Bridge on Implants The Way to the Bar

Marcus Westenberger

22-27

 

Dwa implanty: dwa różne połączenia

Two Implants, Two Interfaces

Robert Salisbury

28-35

 

Zadowalający estetycznie i ekonomiczny – sprzeczność w określeniach? Wykonanie łącznika implantologicznego w systemie ZENOTEC SCI.ENCE

Aesthetically pleasing and economical — a contradiction in terms? Abutment construction with ZENOTEC SCI.ENCE

Martin Gadau 

36-40

Wszystko w jednym. Kreatywne projektowanie uzupełnienia dla pacjenta cierpiącego od długiego czasu

All In One. A creative restorative design solution for a long-suffering patient

Luke S. Kahng

41-53

 

Istota i znaczenie zespołu stomatologicznego

The Importance of the Dental Team

Peter Pizzi, Michael Riccardi

54-67