Wstęp

Anna Spyrka

 3

 

Leczenie interdyscyplinarne

 
 

Rola uzupełnień tymczasowych w leczeniu interdyscyplinarnym, periodontologicznym i ortodontycznym

The Role of Temporisation in Interdisciplinary Periodontal and Orthodontic Treatment

Frank M. Spear

 6

 

Ortodoncja

 
 

Wczesna terapia ortodontyczna dzieci z zespołem Downa w aspekcie poprawy artykulacji – przegląd piśmiennictwa

Early orthodontic treatment of children with Down syndrom in terms of better articulation - a review of the literature

Teresa Matthews- Brzozowska, Rafał Flieger

 22

 

Hipodoncja bocznych siekaczy w szczęce - opis przypadku

Hipodontia lateral upper incisiors - case report

Joanna Kik, Aneta Grzesiuk

 26

   
 

Rehabilitacja narządu żucia

 
 

Możliwości zastosowania urządzeń CADIAX® Compact i CADIAX® Diagnostic w codziennej praktyce stomatologicznej

Applicability of CADIAX(R) Compact and CADIAX(R) Diagnostic devices in ordinary dental practice

Jakub Koralewski, Katarzyna Mehr

31

  
 
 


Stomatologia estetyczna

 
 

Licówki ceramiczne w ogólnej praktyce stomatologicznej. Część pierwsza: Planowanie leczenia

Ceramic Veneers in General Dental Practice. Part one: Treatment planning

Philip Newsome, Siobhan Owen

 36

   
 

Endodoncja

 
 

Zastosowanie włókna szklanego w pracy klinicznej. Opis przypadku

Possibilities of glass fibers use in a clinical work. Case description

Marcin Aluchna

46

 

Leczenia endodontyczne zęba 18 z zakrzywionymi kanałami policzkowymi i dodatkowym kanałem MB2 – opis przypadku

Root canal treatment in tooth 18 with curved buccal canals and additional MB2 canal – case report

M. Kubiński, K. Brus-Sawczuk

 52

  
 
 

Kariologia

 
 basket put

Zastosowanie koferdamu podczas dezynfekcji ozonowej bruzdy przed lakowaniem - doniesienie wstępne

The application of rubber dam in ozone disinfection before fissure sealing - initial evaluation

Anna Koberska, Krystyna Lisiecka- Opalko, Joanna Jursa-Kulesza

56
   
 

Profilaktyka stomatologiczna

 
 

Świadomość prozdrowotna dysfunkcji narządu żucia jako cel akcji profilaktyczno-edukacyjnej

Pro-health awareness of masticatory organ dysfunctions as the preventive and educational action purpose

Monika Redman, Katarzyna Mehr, Paweł Piotrowski

 60

 
 

Wydarzenia

 
 

Endodoncja – Periodontologia – Protetyka – Implantologia. VII Kurs Warszawski

66

 

Dolnośląskie Targi Stomatologiczne DENTAMED Wrocław 2010

68