Wstęp

Anna Spyrka

 
  

Stomatologia estetyczna

 
 basket put

Licówki ceramiczne w ogólnej praktyce stomatologicznej. Część druga: wybór materiałów

Ceramic Veneers in General Dental Practice Part two: Choice of materiale

Philip Newsome, Siobhan Owen

 82

 basket put

Osiągnięcie estetycznego zamknięcia diastemy. Rehabilitacja za pomocą licówek przednich

Achieving Aesthetic Diastema Closure. Rehabilitation with anterior laminate veneers

Sidney Kina, Shigeo Kataoka

 96
 basket put

Licówki porcelanowe - wskazania i przeciwwskazania w ujęciu klinicznym

Porcelain laminate veneers – indications and contraindications in clinical aspect

Anna Wiktor-Stoma, Beata Piórkowska-Skrabucha, Magdalena Bakalczuk, Agnieszka Zwolak, Janusz Borowicz

 104

 basket put

Materiały złożone w pracach bezpośrednich

Dental composite resins in indirect restorations

Beata Bujnowska

 108

 

Stomatologia zachowawcza

 
 basket put

Rozwiązania kliniczne popularnych problemów towarzyszących bezpośrednim kompozytowym uzupełnieniom ubytków klasy II

Clinical Solutions to Common Problems Faced When Placing Class II Direct Composites

Robert A. Lowe

 115

 

Periodontologia

 
 basket put

Wskazówka dotycząca techniki periodontologicznej: Utrzymanie komfortu w okolicy podniebienia po przeszczepie dziąsłowym

Periodontal Technique Tip: Maintaining Palatal Comfort Following a Gingival Graft

James Kohner

122

  Farmakoterapia  
 basket put

O czym pamiętać przepisując pacjentowi antybiotyk

Antibiotic prescription in odontology (what to remember?)

Agnieszka A.Pawlik

126

 

Radiologia stomatologiczna

 
 basket put

Wpływ promieniowania rentgenowskiego stosowanego w stomatologii na organizm człowieka i środowisko naturalne

The Influence of Dental Radiation on the Human Organism and Natural Environment

Marcin Pasierbiński

130

 

Wydarzenia

 
 basket put

Krakdent 2011 - 280 wystawców, ponad 10 tysięcy zwiedzających!

138

 basket put

SIŁA DIALOGU – już po raz piąty i nie ostatni!

140

 

Zaproszenia

141