Od redakcji

Tomasz Dąbrowski

 
 

Efekt wygaszania

Fading Effect

Yoshimi Nishimura

 154
 

AFG (anatomiczna geometria funkcjonalna): liczby i tajemnice funkcjonalnego kształtu zębów trzonowych

AFG (Anatomic Functional Geometry): Numbers and secrets inside the functional posterior dental shape

Alberto Battistelli, Dario Severino, Oto La Manna

164 

 

Projekt Estetyczny: Licówki ceramiczne napalane na masie refrakcyjnej przy minimalnie inwazyjnej preparacji

Aesthetic Preview: Layered Ceramic Veneers with Refractory on Minimally Invasive Preparations

Vincenzo Musella

174

 

Nowe horyzonty w zastosowaniu estetycznych kompozytowych licówek w protetyce stomatologicznej – część 2

New Horizons in the Use of Esthetic Composite Facets in Prosthetic Dentistry- Part 2

Antonio Lazetera

 182

 

What You See is What You Get

What You See is What You Get

Jim Collis

 194

 

System Zenostar – automatyczny, anatomiczny, pełnoceramiczny

The Zenostar solution-automatic, anatomic, all ceramic

Marcus Kieffer

199

 

Osiągnięcie sukcesu w zespole stomatologicznym

Achieving success for the Dental Team

Paolo Smaniotto, Giuseppe Pellitteri

204