4

Graeme Milicich

 

 PL

WŁADCA PIERŚCIENI. Nowy System Formówek Sekcyjnych V3 (V3 Sectional Matrix System) 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

System Formówek Sekcyjnych V3 (V3 Sectional Matrix System) został stworzony przez lekarza stomatologa dr. Simona McDonalda (Nowa Zelandia) w 2008 roku. Głównym celem było uzyskanie szczelnej i przewidywalnej rekonstrukcji zębów, z naturalnie odbudowanymi punktami stycznymi w prosty i satysfakcjonujący sposob. System Formówek Sekcyjnych V3 składa się z trzech grup komponentow o szerokim wachlarzu cech: pierścienie V3 Ring, formówki V3 Tab-Matrix oraz kliny Wave-Wedge.


GB

 


key words:

 


summary: