mgr Wojciech Krówczyński

 

 PL


        Czy warto znaleźć się w Internecie?

 


słowa kluczowe:

marketing, praktyka stomatologiczna, wizerunek 


streszczenie:

Artykuł przedstawia niektóre zmiany na rynku usług medycznych oraz wykorzystanie Internetu w marketingu usług stomatologicznych.


GB

Is it worthwhile to be found on the Internet?


key words:

marketing, dental practice, image 


summary:

This article presents some of the changes in the market of medical services and use of the Internet in marketing of dental services.