4

Johnny Faron 

 

 PL

       Wybielanie zębów: koncepcje i kontrowersje

       Johnny Fearon omawia kliniczne aspekty wybielania zębów za pomocą opartego na dowodach naukowych przeglądu aktualnej literatury


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Zadania i cele edukacyjne:
Celem jest dostarczenie Czytelnikowi wiedzy na temat historii wybielania oraz aktualnych technik dzięki opartemu na dowodach naukowych przeglądowi dostępnej literatury.
Spodziewane wyniki:
Czytelnik będzie się orientował w przyczynach przebarwień zębów, zrozumie mechanizmy wybielania i będzie w stanie dokonać najkorzystniejszej dla pacjenta techniki wybielania.

W dzisiejszych czasach społeczeństwo dyktuje normę ludzkiego uzębienia - proste i białe zęby. Dlatego też w ciągu ostatniej dekady w gabinetach stomatologicznych wzrósł popyt na rozjaśnianie zębów. Najczęściej powyższy cel osiągany jest dzięki wybielaniu. W niniejszym artykule omówiono kliniczne aspekty wybielania zębów poprzez przeprowadzenie opartego na dowodach naukowych przeglądu dostępnej literatury. Poruszono tematy etiologii przebarwień zębów, wskazań do wybielania, sposobu działania środków wybielających, różnych rodzajów wybielania wraz ze wskazaniami i możliwymi powikłaniami.

 


GB

 

       Tooth whitening: Concepts and controversies
       Johnny Fearon talks about clinical aspects of dental bleaching by providing an evidence-based review of modern literature

 


key words:

 


summary:

Education aims and objectives:
The aim is to educate the reader about the history of bleaching and present day techniques with an evidencebased review of current literature.
Expected outcomes:
The reader will understand the causes of tooth discolouration, understand the mechanisms of bleaching and decide which techniques is the most suitable for their patient.

Today’s society dictates that it is the norm for people to have straight, white teeth. The demand therefore for tooth whitening in dental practice has increased exponentially over the last decade. A common approach to achieving this goal is by bleaching. This article discusses clinical aspects of dental bleaching by providing an evidencebased review of current literature. Topics covered include aetiology of tooth discolouration, indications for bleaching, its mode of action, and different types of bleaching regimes, indications and potential side effects.