2

Newton Fahl Jr., DDS, M 

 

 PL

Odbudowa korony znacznie zniszczonego siekacza przyśrodkowego za pomocą materiałów kompozytowych: opis przypadku 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W niniejszym artykule zaprezentowano czynniki, które należy rozważyć podczas odbudowy uzębienia w odcinku przednim szczęki za pomocą bezpośredniego licowania materiałem kompozytowym. Szczegółowo opisano bezpośrednią odbudowę znacznie przebarwionego i złamanego górnego siekacza przyśrodkowego za pomocą zintegrowanego systemu kompozytów odtwarzających wewnętrzną strukturę zęba - w szczególności zębinę i szkliwo. Poprzez obserwację systematycznej techniki warstwowej czytelnik pozna sposób pracy z tymi materiałami tak, aby naśladowały odcień, właściwości, kolor i kształt naturalnego uzębienia oraz poprawiały jego estetykę.

 


GB

 


       Coronal Reconstruction of a Severely Compromised Central Incisor with Composite Resins: A Case Report

 


key words:

 


summary:

This article presents the reader with factors to consider when restoring maxillary anterior dentition with direct composite resin veneers. In particular, the restoration of a severely discolored and fractured maxillary central incisor is demonstrated with the use of a direct approach and an integrated system of composite resins that replicate the internal structures of the tooth—specifically dentin and enamel. By observing a systematic layering technique, the reader will become familiar with the manner in which these materials can be manipulated to mimic the shade, properties, color, and form of natural dentition, while promoting responsible esthetics.