Nowości

292
 

Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego

 
 basket put

Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego, a rozstrój ogólnoustrojowy: część 2

Temperomandibular dysfunction and systemie distress: part 2

Justin Glaister

294
 basket put

Funkcja okluzyjna a pojedyncza korona

Occlusal Function and the Single Crown

Paul Rotsaert

302
 basket put

Retrakcja dziąsła w wykonawstwie protez stałych - przegląd piśmiennictwa

Gingival retraction in prosthetic proceedings for fixed prostheses – literature survey

Piotr Eichberger

310
 

Stomatologia estetyczna

 
 basket put

Procedury cementowania klinicznego o przewidywalnych rezultatach estetycznych – porady

Clinical cementation procedures for predictable aesthetic results: tips and tricks

Montri Chantarmungkorn

314
 basket put

Kompozyty estetyczne dla zębów i dziąsła Prosty sposób odbudowania poczucia własnej wartości

Aesthetic Composites for Teeth and Gingiva. A simple method for restoring a feeling of self-esteem

Wanderley A.Cesar Jr 

326
 basket put

Wypełnienia wysokiej jakości. Nowoczesne nanohybrydowe materiały kompozytowe – alternatywa dla ubytków wszystkich klas

High quality restorations. Modern nanohybrid composites – an alternative for all cavity classes

Walter Denner 

332
 

Edukacja prozdrowotna

 
 basket put

Stomatologiczna edukacja zdrowotna małego pacjenta. Przegląd materiałów dydaktycznych. Refleksje lekarza dentysty. Część II – literatura dziecięca

Anna Maria Olesiejuk

338
 

Skuteczna praktyka stomatologiczna

 
 basket put

Zmiany w funkcjonowaniu praktyki stomatologicznej po wejściu w życie projektu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Changes in the operation of dental practice after the effective date of the Electronic Medical Records project

Wojciech Krówczyński

344
 

Gabinet

 
 basket put

Wpływ wyglądu i wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz zatrudnionego personelu na odczucia pacjentów. Opinia wyrażona w badaniu ankietowym

The impact of appearance and dental equipment and personnel to the feelings of patients'. Opinion expressed in the survey

Renata Pol, Teresa Bachanek

348
 

Zarządzanie i marketing

 
 basket put

Orientacja rynkowa gabinetu stomatologicznego – część II

Marketing orientation of the dentist's surgery – part II

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

354
 

Felieton

 
 basket put

Wegetariańska pizza, czyli o tym jak można wykorzystać wiedzę o pacjencie

Wojciech Krówczyński

358

 

Wydarzenia

 359