4

mgr Danuta Kaczmarska, współautorka Podstaw Programowych i programów nauczania dla zawodu asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna 

 

 PL

Szkolnictwo zawodowe – nowe spojrzenie i możliwości 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Rozpoczyna się kolejny rok nauczania zawodów medycznych i reformy kształcenia zawodowego.Tym razem zmiany w szkolnictwie zawodowym narzuca nam UE. Zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego dostosowujemy nasze szkolnictwo do standardów unijnych, co ma ułatwić mobilność zawodową wszystkich obywateli Unii. Pierwszym etapem reformy było opracowanie nowych podstaw programowych kształcenia dla szkolnictwa zawodowego. Dla interesujących nas zawodów medycznych prowadzi się kształcenie w jedno, dwu i dwu i pół rocznych okresach nauczania. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia zawodowego z 7 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 184) wprowadzono nowe podstawy programowe dla ok. 314 zawodów. 


GB

 


key words:

 


summary: