7

mgr inż. Piotr Malisz, asystent w Zakładzie Elektroradiologii CM UJ

 

 PL

Przegląd wizualizacji w tomografii wolumetrycznej


słowa kluczowe:

rekonstrukcja wielopłaszczyznowa, tomografia wolumetryczna


streszczenie:

W pracy przedstawiono kolejne etapy przygotowania do opisu badania tomografii wolumetrycznej. W celu oceny: gęstości, położenia, wielkości i kształtu, struktury i sąsiedztwa diagnozowanego obszaru, niezbędne jest ustawienie optymalnego kontrastu i gęstości obrazu, reorientacji i poruszania się wzdłuż znaczników stron pacjenta.


GB

Review of CT volumetric visualization


key words:

multiplanar reconstruction, digital volume tomography


summary:

The paper presents the steps to prepare for digital volumetric tomography. In order to evaluate: the density, location, size and shape, the structure and the neighborhood of the diagnosed area, it is necessary to set the optimum image contrast and density reorientation and movement along the sides of the patient markers.