Nowe trendy w IMPLANTOPROTETYCE, 5-6 kwietnia 2019, Warszawa