kliniczna

G.E. Pecora, R. Ceccarelli, M. Bonelli, H. Alexander, J.L. Ricci Implant Dentistry:Volume 18(1)February 2009pp 57-66

 

 

 PL

Kliniczna ocena wpływu laserowej mikrostruktury na tkankę miękką i przymocowanie kości do implantu


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Test kliniczny stożkowego implantu zębowego (LL) z kołnierzem o wysokości 2mm. Kołnierz został poddany obróbce laserowej (technologia Laser-Lok) na odcinku 1,5mm od dolnego brzegu. Próba kliniczna wykazała, że specjalne opracowanie powierzchni kołnierza zapewnia zahamowanie proliferacji tkanek miękkich w głąb kości otaczającej implant. Dokonano oceny w odniesieniu do implantów kontrolnych (C) w przeprowadzonym teście klinicznym.


GB

Clinical Evaluation of Laser Microtexturing for Soft Tissue and Bone Attachment to Dental Implants [Basic and Clinical Research]

 


key words:

 


summary:

A tapered dental implant (Laser-Lok [LL] surface treatment) with a 2mm wide collar, that has been laser micromachined in the lower 1.5mm to preferentially accomplish bone and connective tissue attachment while inhibiting.