obuszczekowa

dr Jorge Caubet Biayna – doktor nauk medycznych i chirurgii specjalizujący się w dziedzinie chirurgii twarzowo-szczekowej (GBCOM)
dr Jacobo Sánchez Mayoral – doktor nauk medycznych i chirurgii specjalizujący się w dziedzinie chirurgii twarzowo-szczękowej (GBCOM)
dr José Ignacio Iriarte Ortabe – doktor nauk medycznych i chirurgii specjalizujący się w dziedzinie chirurgii twarzowo-szczękowej (GBCOM)
dr Miguel Morey Mas – doktor nauk medycznych i chirurgii specjalizujący się w dziedzinie chirurgii twarzowo-szczękowej (GBCOM)
Bartolomé Vich Calafell – lekarz dentysta
Alberto Tomás Galmés – technik laboratoryjny

 

 PL


Obuszczękowa implantacja poekstrakcyjna połączona z natychmiastowym obciążeniem żuchwy


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Od czasu kiedy w latach 40. ubiegłego wieku Schroeder wprowadził pojęcie kościozrostu funkcjonalnego a Brånemark w swoich pracach w roku 1952 posłużył się terminem osteointegracji, doszło do ogromnego postępu w dziedzinie implantologii. Po nieśmiałych początkach i przy braku reakcji ze strony części środowiska medycznego, znaczna część lekarzy zaczęła przedstawiać wyniki swoich prac, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Dzięki nim możliwe było powstanie nowego obszaru stomatologii, który stworzył trzecią (po protezach ruchomych i stałych) możliwość rekonstrukcji uzębienia w przypadku bezzębia. W krótkim czasie, wraz z postępem w dziedzinie protez opartych na implantach, w wielu przypadkach do odbudowy protetycznej zaczęła być wybierana ta całkowicie innowacyjna technika. W dzisiejszych czasach wszczepianie implantów stało się kolejnym rutynowym zabiegiem w chirurgii stomatologicznej.


GB

 Bilaterally impantation after extraction with immediate functional load of mandibular


key words:

 


summary: