kliniczne-zastoswoanie

dr. Daniel Rothamel, dr Jörg Neugebauer, dr Martin Scheer, dr Lutz Ritter und Univ.-prof. dr Joachim E. Zöller, Köln

 

 

 PL

Kliniczne zastosowanie wołowego, spiekanego materiału kościozastępczego Cerabone. Studium przypadków pacjentów po zabiegach implantacyjnych 


słowa kluczowe:

materiał kościozastępczy, podniesienie dna zatoki szczękowej, augmentacja, odtwarzanie tkanki twardej, GBR


streszczenie:

W przypadku zabiegów augmentatywnych w implantologii stomatologicznej otworzyła się możliwość stosowania - obok kości własnej pacjenta - rożnych materiałów kościozastępczych. Okazały się one dobrym rozwiązaniem w przypadku zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej i bocznych augmentacjach przed- i poimplantacyjnych. Celem następującej pracy jest kliniczna ocena nowoczesnego spiekanego naturalnego minerału kostnego Cerabone, który produkowany jest z wołowej tkanki kostnej i dostępny jest w formie granulatu.


GB

 

A clinical useful of the bovine bone coal replacement material - Cerabone. Study of the patients cases after implantation


key words:

bone replacement material, sinus- lift, augmentation, bony reconstruction, GBR


summary:

Now there is a possibility to use the bone replacement materials, not only the autogenous raft in the cases of the pre- implant augmentation. It is a goog way in the sinus- lift procedures and for the reconstruction of alveolar bony defects before insert the implant. The aim of this paper is clinical study of the bovine bone and coated material in granules.