2007 1 Spyrka

Anna Spyrka 

 

 PL

Świąteczny Wieczór Implantologiczny 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Początkiem grudnia firma Top Implant Technologies zorganizowała w warszawskim hotelu Marriott „Świąteczny wieczór implantologiczny”. Spotkanie było okazją nie tylko do zaprezentowania dwóch znakomitych wykładowców z USA i Niemiec, - prof. Wiliama Beckera oraz dr Krzysztofa Śliwowskiego, ale również formą integracji implantologów w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia. Na imprezę przybyło ponad 200 osób.

Prof. William Becker w swojej prezentacji poruszył problem estetyki w chirurgii przyzębia jako drogi do pięknego uśmiechu. Wspomniał również o implantach natychmiastowych i bezpłatowej chirurgii implantologicznej. Interesujące były spostrzeżenia dotyczące sytuacji klinicznych, w których zwyczajowo przeprowadza się augmentację z zastosowaniem materiałów kościozastępczych i membran. Dr Krzysztof Śliwowski mówił o regeneracji tkanek twardych i miękkich w odniesieniu do augmentacji i mukodystrakcji wertykalnej. Na podstawie niezwykle bogatej dokumentacji klinicznej zwrócił uwagę na to, jak istotny jest moment odsłonięcia implantu w odniesieniu do przyszłego efektu estetycznego w ramach tkanek miękkich. Przedstawił również ciekawe techniki chirurgiczne pozwalające na poprawę warunków w zakresie dziąsła brzeżnego, które można zastosować w czasie procedury otwarcia wszczepów. Prof. Andrzej Wojtowicz przedstawił wykład związany z proteomiką – współczesnymi koncepcjami stymulowania osteointegracji i augmentacji. Prezentacja poruszała istotne elementy metodologii inżynierii tkankowej i augmentacji tkanki kostnej niezbędnej w szeroko pojmowanej chirurgii przedprotetycznej.


GB

 


key words:

 


summary: