2007 1 Shapoff

Cary A. Shapoff 

 

 PL

Zalety kliniczne konicznych implantów w kształcie korzenia zębowego


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Implanty o zbieżnym kształcie były początkowo zaprojektowane jako wszczepy służące do natychmiastowych implantacji po usunięciu zęba (1-4). Zdecydowana większość implantów stomatologicznych ma postać klasycznej śruby z równoległymi ścianami lub kształt walca. Wybór implantów o zbieżnym kształcie jako alternatywy dla tradycyjnie stosowanych wszczepów może być przydatny nie tylko w przypadku implantacji natychmiastowych, ale również w sytuacji, kiedy ograniczenia anatomiczne zmieniają optymalnie zaplanowany w ujęciu chirurgicznym i protetycznym schemat leczenia (5,6). Implanty o zbieżnym kształcie z powodzeniem stosowano w wieloośrodkowych badaniach przeprowadzonych w reprezentatywnych warunkach kliniczno-praktycznych


GB

Clinical Advantages of Tapered Root Form Dental Implants


key words:

 


summary: