2007 1 Wils

Ronald P. J. Wils 

 

 PL

Prezentacja podstaw biomechanicznych systemu implantologicznego Biocomp 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Przez ostatnie lata, projektowanie implantów w ortopedii i stomatologii było częstym tematem dyskusji. Jeżeli chodzi o implanty stomatologiczne, wiele projektów pozytywnie weszło do produkcji i praktyki implantologicznej; z lepszymi bądź gorszymi rezultatami w zakresie integracji kości z powierzchnią implantu i utrzymaniem kości przylegającej do implantu. Zasadnicze podejście przy projektowaniu implantu może być albo biologiczne, gdzie punkt ciężkości jest położony na biokompatybilność i reakcję tkankową, albo biomechaniczne gdzie najważniejsze są naprężenia i obciążenia implantów.


GB

Presentation of biomechanical background of Biocomp implant system


key words:

 


summary: