2007 1 Walzer

Winfried Walzer 

 

 PL


Stabilizacja protezy przy pomocy minimplantów


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Próba stabilizacji protezy przy pomocy minimplantów została przeprowadzona w roku 1976 przez Dr Sendax’a w Stanach Zjednoczonych. W dzisiejszych czasach posiadamy dużą paletę implantologiczno-protetycznych koncepcji do zaopatrzenia bezzębnej żuchwy, które umożliwiają przyporządkowanie odpowiedniej protezy osadzonej na wszczepach i zastosowanie jej do indywidualnych warunków anatomicznych i funkcjonalnych. Jednak do dnia dzisiejszego istnieje duża grupa bezzębnych pacjentów, którzy nie skorzystali z implantologiczno-protetycznego planu leczenia.


GB

 Prosthesis stabilization with the use of minimplants


key words:

 


summary: