2007 1 Stachulla

Gerhard Stachulla, Frank Kistler 

 

 PL

Dobra symbioza - pełna ceramika, korony galwano i implanty. Opis przypadku pracy implantoprotetycznej 


słowa kluczowe:

cyrkonia, technika galwano, beznapięciowe dopasowanie mostu


streszczenie:

W prezentowanym przypadku w fazie chirurgicznej przeprowadzono leczenie implantologiczne z zastosowaniem dziesięciu wszczepów Frialit/XIVE. Do wykonania beznaprężeniowego mostu CERKON o dużej rozpiętości użyto części galwanicznych Solaris w prezentowanym przypadku.


GB

Full ceramic, galvano and implants - a good symbiosis. An implantoprosthetic case


key words:

cercon, galvano technique, tension free bridge


summary:

The surgical phase consisted of implant supply of 10 Frialit/XIVE implants. Use of Solaris galvano-copings to the unstressed gluing of the wide CERCON bridge was presented in the case report.