2007 1 Kalmuk

Bożena Kalmuk

 

 PL

Wybrane przypadki z własnej praktyki


słowa kluczowe:

implanty, hipodoncja


streszczenie:

W ostatnich latach zastosowanie wszczepów śródkostnych stało się metodą z wyboru w leczeniu różnych braków w uzębieniu, również w przypadku pacjentów młodocianych z wrodzonym brakiem zawiązków zębów –hipodoncją, która stanowi 0,1-0,7% populacji. W artykule opisano 3 przypadki z własnej praktyki leczenia pacjentów z hipodoncją.


GB

Selected cases from dental practice


key words:

implants, hypodontia 


summary:

Recently use of dental implants became a method of choice in the therapy of teeth deficiency also in the case of hypodontia which appears in 0,1-0,7% of population. 3 cases of treatment of hypodontia are presented in the article.