2007 1 Wentz

Birgit Wenz 

 

 PL

Sinus lifting z zastosowaniem materiałów kościozastępczych i błon zaporowych – optymalna technika zabiegu w oparciu o najnowsze badania 


słowa kluczowe:

augmentacja dna zatoki, kość autogenna, membrana, materiał kościozastępczy


streszczenie:

W dniu dzisiejszym augmentacja dna zatoki może zostać przeprowadzona z dobrym rokowaniem. Dzięki sporej ilości badań naukowych poznajemy coraz lepiej ważne czynniki wpływające na powodzenie zabiegu. Materiały zastępujące kość jako wypełniacze, w postaci mieszanej jak i autogennej kości, są równowartościowe. Jednakże różnice w osteokondukcji biomateriałów kościozastępczych mogą mieć wpływ na wyniki kliniczne. Okienko dostępu w bocznej ścianie zatoki powinno zostać pokryte błoną.


GB

Sinus Augmentation Using Bone Substitute and Membrane. New Studies Show Optimal Methodology


key words:

 sinus floor augmentation, autogenous bone, membrane, bone substitute


summary:

Today, sinus floor augmentations are associated with a good prognosis. With the knowledge learned from the multitude of scientific studies, implantologists are able to better recognize those relevant factors that influence the success of the procedure. When used in augmentation procedures, bone substitutes return results comparable to those of mixtures and pure autogenous materials. Nevertheless, differences in the degree of osteoconductivity in the substitute can influence the clinical results. The access window to the sinus should be covered with a membrane.