2007 1 Becker

William Becker 

 

 PL

Implantacja natychmiastowa: planowanie leczenia oraz postępowanie chirurgiczne umożliwiające uzyskanie pozytywnych efektów leczenia 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Diagnostyka oraz planowanie leczenia są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi uzyskanie pozytywnych efektów leczenia po wszczepieniu i odbudowie protetycznej implantów, które wprowadzono natychmiast po usunięciu zęba. Uznano, iż postępując zgodnie z wytycznymi, implantacja natychmiastowa jest skuteczną i przewidywalną metodą leczenia. Podczas przeprowadzania oceny pacjenta, u którego przewidywane jest leczenie implantologiczne należy wziąć pod uwagę - w zależności od indywidualnych warunków - niektóre lub wszystkie z poniższych wytycznych: historię chorób pacjenta, zdjęcia kliniczne, modele gipsowe pacjenta, zdjęcia małoobrazkowe oraz pantomogram, jak również tomografię linearną oraz komputerową implantowanej okolicy.


GB

 

Immediate implant placement: treatment planning and surgical steps for successful outcomes


key words:

 


summary: