Anna Spyrka, redaktor naczelna

Mariusz Duda, redaktor naukowy

 

 

 PL

Wstęp


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Już po raz trzeci zapraszamy do lektury czasopisma "Sztuka Implantologii", w którym przedstawiamy Państwu kompleksowe spojrzenie na współczesną implantologię stomatologiczną.

W kilku artykułach mają Państwo możliwość zapoznania się z problemem planowania, które w implantologii jest kluczowe zarówno w przypadku techniki zabiegu chirurgicznego, jak i w odniesieniu do przyszłej pracy implantoprotetycznej, trudno bowiem mówić o sukcesie w implantologii, jeśli nasze działania nie zostało kompleksowo przemyślane i zaplanowane jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Przedstawiamy interesujące przypadku i rozwiązania implantoprotetyczne, zwracamy uwagę na techniki zabiegów, w tym zamknięty, oszczędzający sinus lifting, jak również sinus lifting otwarty.

Szczegółowo poruszamy problematykę implantacji natychmiastowych z uwzględnieniem czynników, które mają zasadnicze znaczenie w odniesieniu do przyszłej estetyki uzupełnień protetycznych.

Sterowana regeneracja tkanek jest nierozerwalnie związana z zabiegami impalntologicznymi; nawet do 2/3 zabiegów wszczepiania implantów łączy się z koniecznością poprawiania warunków kostnych, dlatego też temat ten przedstawiamy wraz ze skróconym przeglądem aktualnie dostępnych na rynku materiałów kościozastępczych i błon zaporowych.

Zagadnienie, w jaki sposób ukierunkować swoją praktykę na implantologię jest niezwykle istotne nie tylko dla osób pozpoczynajacych leczenie implantologiczne, lecz ma również znaczenie dla doświadczonych implantologów. Mamy nadzieję, że wszystkich Czytelników zainteresują również opisy przypadków z własnej praktyki oraz prezentacje systemów implantologicznych, które uzupełniają aktualne wydanie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do przysyłania swoich prac do publikacji na łamach "Sztuki Implantologii". Doniesienia mogą obejmować prace poglądowe, oryginalne oraz krótkie opisy i prezentacje przypadków.

Życzymy miłej lektury! 


GB

 


key words:

 


summary: