2006 2 Henkel2

prof. dr dr V. Bienengräber,

prof. dr T. Gerber/Rostock,

prof. dr E. Wolf/Stralsund,

prof. dr dr Kai-Olaf Henkel/Hamburg

 

 

 PL

Biologiczne podstawy syntetycznego materiału odbudowującego kość NanoBone® 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Hydroksyapatyt (HA) jest głównym elementem składowym macierzy kości, ważnym materiałem początkowym materiałów odbudowujących kość. Wytworzone w technologii spiekania ceramiki hydroksyapatytu są wprawdzie wystarczająco osteokonduktywne, jednak słabo biodegradacyjne. W publikacji tej przedstawiony jest niespiekany materiał kościozastępczy, w którym HA w postaci nanokryształów zatopiony został w macierz krzemowo-żelową o dużej porowatości.


GB

 Biological basis of a synthetic bone augmentation material NanoBone®


key words:

 


summary:

As a principle component of bone matrix, hydroxylapatite (HA) is an important raw material for bone augmentation materials. Sintered HA porcelains have adequate osteoconductive properties, but are difficult to biodegrade. This article presents a non-sintered bone augmentation material, in which nanocrystalline HA is embedded in a highly porous silica-gel matrix.