ackerman

Karl-Ludwig Ackermann, Axel Kirsch

Zespół specjalizujący się w chirurgii stomatologicznej, specjalność: implantologia

 

 PL


Zastosowanie błon zaporowych poprawia prognozy leczenia prowadzonego z zastosowaniem regeneracji kostnej


słowa kluczowe:

 błony zaporowe, regeneracja kostna, implantologia


streszczenie:

W implantologii stomatologicznej w przypadku, gdy dostępna ilość kości jest niewystarczająca, obecnie stosowanym standardem leczenia jest użycie materiałów kościozastępczych oraz błon. Chociaż zastosowanie membran jest często kwestionowane, to jednak wyniki badań bezsprzecznie wykazują, iż odpowiednia membrana może zdecydowanie poprawić efekt leczenia. Z punktu widzenia praktykującego stomatologa, jest to poważny argument. W praktyce klinicznej najważniejszym kryterium odnoszonego sukcesu jest możliwość polegania na wybranej metodzie leczenia.


GB

 Barrier Membranes Improve the Treatment Prognosis of Bone Regeneration


key words:

 barrier membranes, bone regeneration, implantology


summary:

In implantology when the amount of bone is insufficient, today’s standard treatments include bone substitutes and barrier membranes. Though the necessity of using membranes in bone regeneration is often questioned, study results nevertheless clearly indicate that an appropriate membrane can relevantly improve the treatment prognosis. From the attending dentist’s point of view, that is a decisive argument. In clinical practice, the reliability of a specific treatment method is the most important criterion of success.